Oekumenische Studentengemeente Utrecht

Home

Eerdere projecten

CD en bladmuziek Vrientenproject

Mark van KuilenburgMuziek in de Janskerk

Actuele activiteiten


Flyer concert Requiem 2015

Requiem van Gabriel Fauré - 1 november 2015

Op zondag 1 november 2015 zal het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage het Requiem van Gabriel Fauré (1845-1924) uitvoeren. Het bijzondere aan dit concert is het gebruik van de originele orgelbegeleiding in plaats van de versie voor klein orkest uit 1893 of de latere versuie met symfonieorkest.

Aan het concert werken mee als solisten Meneka Senn (sopraan) en Andreas Goetze (bariton). Laurens de Man, sinds 2011 hoofdorganist van Janskerk, speelt de orgelpartij. Het concert begint om 13.00 uur; toegang gratis, met collecte na afloop.

Poster Liedfestival 2013 Oecumenisch Liedfestival - 16 november 2013

Op zaterdag 16 november 2013 vindt het Oecumenisch Liedfestival plaats in de Utrechtse Janskerk. Op deze dag gaat de Missa Bilingua in première, een nieuwe mis van Hans Leeuwenhage, dirigent van het koor van de Janskerk, met – eveneens nieuwe – teksten van Sytze de Vries. In deze mis wordt eigentijdse taal en muziek verbonden met Gregoriaans en Latijn. Het Nieuwe Ordinarium, te gebruiken op de 'zondagen door het jaar' (de zgn. ‘groene zondagen’), is geharmoniseerd en gebaseerd op de XIe Gregoriaanse mis. De compositie is geschreven voor solisten, koor en volkszang, dwarsfluit, hobo, cello en piano. Een deel van het programma is ingeruimd voor het oefenen van de gemeentepartij van de nieuwe mis door alle aanwezigen voor de afsluitende viering.

Daarnaast staan enkele nieuwe koorliederen van Hans Leeuwenhage op het programma op teksten van Henriëtte Roland Holst, Huub Oosterhuis, Willem Barnard en Jannet Delver. Daarnaast gaat een cantate van Richard Vos op tekst van Sytze de Vries in première. 's Middags presenteert het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken nieuwe liederen op teksten van Sytze de Vries en anderen.

Het Oecumenisch Liedfestival is een initatief van stichting De Vertaalslag.

Oecumenisch Liedfestival, zaterdag 16 november, Janskerk, Janskerkhof 26, Utrecht, 11.00-16.00 uur (inloop met koffie/thee vanaf 10.00 uur)
Opgave voor de dag (vóór 10 november) via mail aan De Vertaalslag (a.mopman [at] kpnplanet.nl)
Toegang: € 24,- (incl. programmaboek, koffie/thee en lunch), over te maken op rekening 4 861 278 t.n.v. Stichting De Vertaalslag. Informatie over het Liedfestival: info@muziekindejanskerk.nl (Harry Pals)