Oekumenische Studentengemeente Utrecht

Home

Orgelproject

Het orgel

Missa Poetica

Bernard van Beurden

Culturele Zondagen

Bloemenmarkt-concerten

EUG

Informatie

Terugblik

Eerdere projectenLogo orgelfestival   Janskerkorgel 150 jaar!

EUG

De EUG Oekumenische Studentengemeente is sinds de jaren zeventig een samenwerkingsverband van de rooms-katholieke, protestantse, remonstrantse, evangelisch-lutherse en doopsgezinde kerk in Utrecht. Sinds 2008 is de EUG een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Utrecht. Voor het oecumenisch studentenpastoraat is er sinds 2009 een apart samenwerkingsverband.

De EUG is een levendige gemeenschap van mensen met uiteenlopende kerkelijke en niet-kerkelijke achtergrond. De studentenpastores zijn samen met een grote groep vrijwilligers de dragende krachten van de EUG.

De EUG houdt zich bezig met geloof, religie en levensverdieping en richt zich op studenten en alumni van universiteit en hogeschool. Bij de EUG is er ruimte voor verschil. Het gaat er niet om dat mensen hetzelfde denken maar dát zij denken.


De Janskerkhof vanuit het noordwesten   Het hoogkoor en de altaartafel

Vieringen in de Janskerk

Iedere zondag is er in de Janskerk om 11.00 uur een viering van de EUG. Deze vieringen worden voorbereid door een pastor, een lid van de liturgiecommissie en wie zich verder inschrijven. Voorgangers uit de verschillende kerken wisselen elkaar af.

De voorbereidingsgroep kiest aan de hand van de lezing(en) liederen uit en buigt zich erover hoe de liturgie verder vorm krijgt. Daardoor is er ruimte voor eigen inbreng in de liturgie.

In de vieringen van de EUG speelt muziek een belangrijke rol. De liederen tijdens de vieringen worden door professionele musici op orgel of piano begeleid. Op twee zondagen per maand ondersteunt het Janskoor de gemeentezang. Op zondagen waarbij het Janskoor niet aanwezig is, wordt de gemeentezang geleid door een cantor.

Musici in de Janskerk: Mark van Kuilenburg en Hans Leeuwenhage

Mark van Kuilenburg - foto Teunis Hol

foto Teunis Hol

Mark van Kuilenburg (1962), initiatiefnemer van het festival Janskerkorgel 150 jaar!, studeerde orgel als hoofdvak, en bovendien kerkmuziek en koordirectie aan het Utrechts Conservatorium. Daarbij volgde hij improvisatielessen bij Jan Raas en kreeg hij pianoles van Henk Ekkel. Hij heeft regelmatig in Utrecht en elders geconcerteerd en treedt op als begeleider (orgel en piano) van koren en zangers. Verder heeft hij verschillende koren gedirigeerd. Sinds 1999 is hij de vaste begeleider van het Janskoor, het koor van de Janskerk.Hans Leeuwenhage - foto Joep Naber

foto Joep Naber

Hans Leeuwenhage (1959) studeerde kerkmuziek en koordirectie in Utrecht en Alkmaar bij Reinier Wakelkamp, Krijn Koetsveld en Harold Lenselink. Hij dirigeert verschillende koren en treedt ook zelf regelmatig als zanger op met koren. Sinds 1996 is hij als dirigent van het Janskoor verbonden aan de EUG.