Oekumenische Studentengemeente Utrecht

Home

Orgelproject

Het orgel

Missa Poetica

Bernard van Beurden

Culturele Zondagen

Bloemenmarkt-concerten

EUG

Informatie

Terugblik

Eerdere projectenLogo orgelfestival   Janskerkorgel 150 jaar!

Terugblik

Op vier zaterdagen klonk het orgel tijdens de Bloemenmarktconcerten. Op 29 mei vond de première plaats van de Missa Poetica, een compositie Bernard van Beurden voor koor en orgel. De première werd verzorgd door een projectkoor onder leiding van Hans Leeuwenhage en Theo Visser, orgel.

Direct na de première volgde een reprise van de MIssa Poetica en aansluitend werd een choreografie van Jeanine Coco voor twee dansers en orgel gepresenteerd. Theo Visser begeleidde de dansers in drie orgelwerken.

Op Youtube staat een door Joep Naber gefilmde impressie van een van de koorrepetities waarbij Bernard van Beurden aanwezig was.

Bernard van Beurden licht vooraf de Missa Poetica toe


Het projectkoor


Het koor, dirigent Hans Leeuwenhage en comppnist Bernard van Beurden nemen het aplaus in ontvangst


Hans Leeuwenhage, Mark van Kuilenburg en Bernard van Beurden


De twee dansers    Dansers in actie


Orgel en koorgewelf van onderen gezien

foto's: Joep Naber e.a.<